English
A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme

Tevékenységek

Élőhely átalakítás /Élőhely rekonstrukció/

Faállomány szerkezet átalakítás: magas zárodottságú, tájidegen fafajokból álló ültetvények átalakítása alacsony záródási szintű, ligetes szerkezetű, hazai- és a termőhelyre jellemző fafajokból álló potenciális tartós szegfű élőhellyé.

 

Projekt terület

Fahasználat által érintt terület

Élőhelyrekonstrukció (ha)

Összefüggő potenciális élőhely (ha)

 

Ültetvény

Tisztás

 

 

Bodoglár

44,0

0,0

44,0

160

Bócsa

17,0

2,0

17,0

100

Csévharaszt

8,5

11,5

8,5

195

 

Élőhely fejlesztés /Élőhely restauráció/

Az özönnövény selyemkóró (Asclepias syriaca) eltávolítása

Projekt terület:

Bodoglár

Bócsa

Csévharaszt

Teljes terület

Restaurációs tevékenység területe:

160

95

150

405

 

Mesterséges felszaporítás /Ex situ védelem/

A faj magról történő szaporítási módszerének kidolgozásával a Szegedi Tudományegyetem munkatársai évekre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkeznek. A laboratóriumi és botanikus kerti körülmények között végzett kísérlet igazolta, hogy a faj magról történő szaporítása lehetséges. A Dianthus diutinus generatív állapotának elérése a vetést követően – több éves megfigyelés során szerzett tapasztalatok alapján – egy év alatt bekövetkezett. A pályázat ex situ fajvédelmi tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

 • Genetikai vizsgálat a faj genetikai változatosságának feltérképezésére és a kitelepítések esetleges hatásának megállapítására
  • a kitelepítések előtt,
  • a pályázat utolsó évében.
 • Szaporító állomás kialakítása a szegedi Füvészkertben
 • 15 000 magról felnevelt egyed kitelepítése a projekt területekre

Monitorozás

A tartós szegfű állományaival kapcsolatos monitorozási tevékenységek mintegy 10 évre nyúlnak vissza. A monitorozási tevékenységek elsődlegesen egyedszám felmérésre és az állományhatárok lehatárolására irányultak.

Mivel az adatgyűjtések során eltérő adatfelvételi módszerrel (a rendelkezésre álló térkép léptéke, a GPS típusa, pontossága; illetve a pontok és poligonok felvételének pontos szabálya nem volt egységesen rögzítve) történt, ezért mindezidáig nem tekinthetjük a rendelkezésre álló adatsort teljes körűnek.

 

A pályázat keretein belül az egyik fő tevékenységi kör a tartós szegfű állományának, valamint az élőhely rekonstrukciók és restaurációk kivitelezésének monitorozása, egységes monitorozási rendszer kidolgozásával, a növényfaj teljes eddig ismert elterjedési területén.

A projekt keretén belül zajló, monitorozással kapcsolatos tevékenységek:

 • NBmR helyi projektje, kiegészítő cönológiai vizsgálattal
 • Egyedszámfelmérés
 • A rekonsrukció sikerességének vizsgálata 50*50-es állandó kvadráton belül
 • Selyemkóró folttérképezés
 • Az ex situ szaporított egyedek esetén a visszatelepítések sikerességének vizsgálata egyedszám felméréssel és a visszatelepített egyedek vitalitásának vizsgálatával

A monitorozási tevékenységről és az eredményekről jelentés készül, melynek feladata az adott évben keletkezett adatok összesítése, elemzése. Az elemzés kiterjed az alábbiakra:

 • A tartós szegfű állományadatainak összesítése, állományváltozások kiértékelése, állományváltozási trendek detektálása,
 • az NBmR kvadrátokon belül a tartós szegfű és élőhelyének finomléptékű elemzése
 • a projekt beavatkozásainak értékelése a kvadrátfelmérések alapján
 • a selyemkóró visszaszorításának helyzete folttérkép alapján
 • a kitelepített egyedek túlélési esélyeinek értékelése, vitalitásuk leírása, jellemzése, a kitelepítés sikerességének kiértékelése

Tájékoztatás, figyelem felhívás

A havariaesemények elkerülése és a faj védelme szempontjából fontos nyilvánosság elérése érdekében mind a helyi lakossággal, mond országos fórumokon keresztül intenzív kommunikációs tevékenység zajlik. A kommunikáció fontos elemeként tervezett tanösvény és bemutatóház kialakítása nem csupán a tartós szegfű és élőhelyének bemutatására készülő, esztétikai és rekreációs élményt nyújtó objektumok, mindezeken túl a gyakorlati természetvédelem konkrét megvalósulását szemléltető tevékenységek bemutatására is szolgálnak egyben. Mindezek érdekében a projekt ideje alatt folyamatos kapcsolattartás és információcsere zajlik az erdészekkel, a helyi lakossággal. Az eredmények népszerűsítésének fő eszköze az eredmények tudományos és ismeretterjesztő publikálása

 

 
Kiskunsági Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Szegedi Tudományegyetem Kiskunmajsa Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium